O NÁS

PROFIL SPOLEČNOSTI

Předmětem naší činnosti je výroba produktů z plastů. Jedná se především o vybavení laboratoří – digestoře, stoly, záchytné vany, prvky plastových potrubních systému, kryty a spoustu dalších zakázkově vyráběných výrobků. Své výrobky dodáváme nejen v rámci České republiky, ale i do okolních států Evropy.

Dlouholetá historie naší společnosti a výrobní program, postavený na výsledcích vlastního vývoje. Právě z něj pochází řada našich výrobků.

Část našich produktů je velmi specifická a například kvůli svým rozměrům vyžadují montáž až na místě určení. Pro ně samozřejmě zajišťujeme také dopravu a montáž vlastními zaměstnanci. Veškeré sváry jsou podrobeny pečlivému testování vysokým napětím nebo tlakovou zkouškou.

Naši odborníci umí řešit i náročné projekty podzemních či nadzemních plastových nádrží, speciálních dílů pro potrubní systémy nebo různorodých technologických částí chemické výroby.

17.02.2017 došlo k změně obchodního názvu společnosti Hekera europe group s.r.o. na ALL PLAST Group s.r.o.

 

 

CERTIFIKÁTY KVALITY

Jsme držiteli certifikátu TÜV SÜD a ISO 9001:2016.

Veškeré naše produkty vyrábíme výhradně z certifikovaných materiálů.

Předcházíme rizikům, a proto neustále školíme naše zaměstnance a prohlubujeme jejich odbornou kvalifikaci. Svářečské zkoušky jsou vykonávány dle TPG 927 05 a TNV 75 55 17 a v souladu s normou ČSN EN 13067.

 Rozsah oprávnění: 

Z-U/1.2.7.31 PVC, PVC-U, ABS od 3 mm do 10 mm– horkým plynem, horkou tryskou, rychlodýzou

Z-U/2.2.7.31 PP od 3 mm do 10 mm – horkým plynem, horkou tryskou, rychlodýzou

Z-U/2.2.7.32 PP od 3 mm  do 10 mm – horkým plynem, extrudérem

Z-U/2.2.8.32 PP od 10 mm – horkým plynem, extrudérem

Z-U/3.2.7.31 PE od 3 mm do 10 mm - horkým plynem, horkou tryskou, rychlodýzou

Z-U/3.2.7.32 PE od 3 mm do 10 mm - horkým plynem, extrudérem

Z-U/3.2.8.32 PE od 10 mm - horkým plynem, extrudérem

 

Prohlédněte si naše certifikáty

 

                                    POLITIKA KVALITY                                     

Základní orientace společnosti:

- vytvořit a zavést systém jakosti dle ČSN EN ISO řady 9000 a dále ho rozvíjet

- dosáhnou toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem prací v oboru výroba, montáž a prodej výrobků z plastu, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Angažovanost vedení:

- vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování efektivnosti systému jakosti a zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé společnosti

- vedení společnosti je odpovědné za jakost výrobků a služeb a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systému jakosti

- dodržovat legislativu

Angažovanost zaměstnanců:

- zabezpečování jakosti našich služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost

Vztah k zákazníkům:

- hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní, nebo předčí jejich požadavky

Vztah k dodavatelům:

- významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k vlastním zaměstnancům:

- vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti